Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


ÉRTÉKES TERMÉSZET

ÉRTÉKES TERMÉSZET – PÉNZBEN KIFEJEZETT ÉRTÉKEK

Érték, természeti érték, pénzben kifejezett érték, természetvédelmi érték..., gyakran hallott kifejezések. Mennyit ér a természet, mennyi a védett természeti értékek (fajok egyedeinek) pénzben kifejezett értéke?

Természet értéke pénzben nehezen kifejezhető, mégis szükség van a pénzben kifejezett érték egységes megállapítására a védett növény- és állatfajok egyedei, gombafajok példányai esetében, Ft/egyed, Ft/példány természetvédelmi értékkel, a faj veszélyeztetettségétől, egyedszám tendenciájától, természetvédelmi helyzetétől függően.

A fajok egyedeinek pénzben kifejezett értékét (természetvédelmi érték megnevezéssel) a 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet mellékletei tartalmazzák, és kereshetők az állami természetvédelem oldalának Védett természeti értékek című menüpontja alatt: http://www.termeszetvedelem.hu/?pg=vf  

A KöM rendelet 1. § (2) bekezdése alapján a teljes pénzben kifejezett értéket kell figyelembe venni a faj élő vagy élettelen példánya, bármely fejlődési alakja, továbbá felismerhető része, származéka esetében. A példányra vonatkozó pénzben kifejezett értékek gombák esetében a termőtestre, zuzmók esetében a teleptestre vonatkoznak.

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Btk.) 242. § (4) bekezdése szerint a törvény alkalmazásában élő szervezet egyede:

-.az élő szervezet egyedének valamennyi fejlődési szakasza, alakja, állapota,

-.az élő szervezetek keresztezéseként és kereszteződéseként létrejött egyed,

-.az élő szervezet egyedének származéka, ami alatt érteni kell az elpusztult élőlényt, valamint annak vagy az élő szervezet egyedének bármely részét, továbbá azt a terméket vagy készítményt, amely a felsoroltak valamelyikéből készült, illetve ezek valamelyikéből származó összetevőt tartalmaz.

A pénzben kifejezett érték 100.000 Ft/egyed és magasabb érték esetében fokozott védettséget jelent, a bűncselekmény értékhatára szintén 100.000 Ft.

A védett növényfajok egyedeinek pénzben kifejezett értéke 5.000 Ft/egyed, 10.000 Ft/egyed vagy 50.000 Ft/egyed,

a fokozottan védett növényeké 100.000 Ft/egyed vagy 250.000 Ft/egyed.

A védett gombafajok példányainak pénzben kifejezett értéke 5.000 Ft/példány vagy 10.000 Ft/példány.

A védett állatfajok egyedeinek pénzben kifejezett értéke 2.000 Ft/egyed (éticsiga), 5.000 Ft/egyed, 10.000 Ft/egyed, 25.000 Ft/egyed vagy 50.000 Ft/egyed,

a fokozottan védett állatfajoké 100.000 Ft/egyed, 250.000 Ft/egyed, 500.000 Ft/egyed vagy 1.000.000 Ft/egyed.

Védettek 6 hangyafaj hangybolyai is 50.000 Ft/boly értékkel.

Az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növényfaj (hóvirág) egyedeinek pénzben kifejezett értéke 10.000 Ft/egyed, az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős állatfajoké egységesen 25.000 Ft/egyed.

A pénzben kifejezett természetvédelmi értékekre lássunk néhány konkrét példát!

A harkályfélék családjába tartozó hazai madárfajok egyedeinek természetvédelmi értékei a következők:

kozep-fakopancs.jpgfekete harkály – védett, 50.000 Ft/egyed

balkáni fakopáncs – védett, 25.000 Ft/egyed

fehérhátú fakopáncs – fokozottan védett, 250.000 Ft/egyed

kis fakopáncs – védett, 50.000 Ft/egyed

közép fakopáncs – védett, 50.000 Ft/egyed (lásd a fotón)

nagy fakopáncs – védett, 25.000 Ft/egyed

hamvas küllő – védett, 50.000 Ft/egyed

zöld küllő – védett, 50.000 Ft/egyed

nyaktekercs – 50.000 Ft/egyed

 

1.000.000 Ft/egyed pénzben kifejezett természetvédelmi értékkel rendelkezik 14 állatfaj, közülük 11 madárfaj (például kerecsensólyom, parlagi sas, túzok), 2 emlősfaj (csíkos szöcskeegér, nyugati földikutya) és 1 hüllőfaj (parlagi vipera). 500.000 Ft/egyed természetvédelmi értékkel rendelkezik 39 állatfaj, köztük 35 madárfaj (például barna kánya, fekete gólya, szirti sas, vízirigó), 3 emlősfaj (északi pocok, hiúz, óriás-koraidenevér) és 1 hüllőfaj (haragos sikló). 

pilisi_len_dinp.jpgA növények közül 35 zárvatermő és 2 haraszt (cselling, királyharaszt) a legmagasabb természetvédelmi értékű fokozottan védett faj 250.000 Ft/egyed összeggel. Köztük társasági címernövényünk, a pilisi len (dolomitlen) 1979 óta áll fokozott védettséggel kiemelt természetvédelmi oltalom alatt (lásd a fotón). Dolomittörmelékes sziklagyepekben élő mészkedvelő, évelő növény. Kizárólag a Kis- és a Nagy-Szénás lejtőin fordul elő. Példa lehet még a zárvatermők közül a csengettyűvirág, a légybangó, a lisztes kankalin, a sápadt lednek és a tartós szegfű stb.

Az élővilág összesített adatai szerint hazánkban 2082 faj (776 növényfaj, 1225 állatfaj + 6 hangyaboly és 75 gombafaj) áll kiemelt természetvédelmi oltalom alatt. Ebből 272 faj (87 növény- és 185 állatfaj) fokozottan védett, 1762 faj (688 növény-, 75 gomba- és a hangyabolyokkal együtt 999 állatfaj) védett, 48 faj (1 növény- és 47 állatfaj) pedig az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős. Az egyes pénzben kifejezett természetvédelmi értékek számszerű képviseletét az élő természetből a következő táblázat tartalmazza.

ÉRTÉK  NÖVÉNYFAJ  GOMBAFAJ  ÁLLATFAJ  HANGYA** ÖSSZESEN
2.000 Ft  - -       1 -       1
5.000 Ft  324 49   239 -   612
10.000 Ft    292* 26   290 -   608
25.000 Ft  - -   232 -   232
50.000 Ft   73 -   278 6   357
100.000 Ft   50 -     88 -   138
250.000 Ft   37 -     44 -     81
500.000 Ft  - -     39 -     39
1.000.000 Ft  - -     14 -     14
ÖSSZESEN  776* 75 1.225 6   2.082*

berkenye kisfajokkal együtt  ** hangyafajok bolyai (fészkei)

Az élettelen természetben vannak védett ásványi képződmények is - az ásványi példány meghatározott alsó mérethatárától - a 21/2007. (VI. 20.) KvVM rendeletben foglaltak szerint. Összesen 11 ásvány védett, 10.000 Ft/példány, 20.000 Ft/példány, 50.000 Ft/példány vagy 100.000 Ft/példány pénzben kifejezett értékkel.

2020 © Dr. Temesi Géza