Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


HÍREK 2022

A korábbi Hírek menüpontoktól eltérően a Hírek-2022 alatt az egyes hírek sorrendje fordított, a legfrissebb hírünk a bejegyzés (menüpont) végén olvasható. 

 

Óév végi jogszabály-módosítások

2022. január 1.

A Magyar Közlöny óév december 22‐én megjelent 2021. évi 237. számában került közzétételre a 2021. évi CL. törvény egyes agrártárgyú törvények módosításáról. Ez a törvény jelentős terjedelemben módosítja többek között a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvényt (Vtv.), az Országos Magyar Vadászkamaráról (OMVk) szóló 1997. évi XLVI. törvényt, továbbá a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvényt is.

Ugyancsak e számban jelent meg a 47/2021. (XII. 22.) BM rendelet, amely a fegyverekkel összefüggő két korábbi BM rendeletet módosít.

A Magyar Közlöny december 27-én kiadott 2021. évi 242. számában a kóbor állatokkal kapcsolatos kormányrendelet jelent meg [785/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet]. Ugyanebben a számban közzétett 793/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítja a világörökségi területtel foglalkozó 335/2019. (XII. 23.) Korm. rendeletet.

Végül a december 29-ei 245. számban megjelent az 50/2021. (XII. 29.) AM rendelet egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról, amely tartalmazza többek közt a Vtv. fent említett módosításával összefüggésben a 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet (Vtv. végrehajtási rendelete) módosítását is. A sportvadász jogszabályi megnevezést továbbra is helytelennek tartjuk.

Boldog új évet kíván minden tisztelt Olvasónak az Országos Természetőr Társaság (OTT) nevében is
Dr. Temesi Géza

 

Új évi figyelemfelhívó gondolatok

2022. január 8.

Érdekes szám a 22, nem csak Joseph Heller A 22-es csapdája című regénye miatt (az eredeti tervezett címben nem a 22-es szám szerepelt), hanem számmisztikai mesterszámként is. Évezredünk ilyen számú új évében a koronavírus világjárványt illetően az omikron variáns rendkívüli terjedése következtében főleg fővárosunkban robban az 5. hullám. Egyik nemzetközi probléma az illegális migráció és az azt segítő embercsempészet. Forrong a hazai politikai élet is a közelgő országgyűlési választásokra készülve.

Ami a természet védelmét illeti, a fokozottan védett természeti, a védett természeti és a Natura-2000 területek, illetve a fokozottan védett, a védett és az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős állat-, növény- és gombafajok kiemelt oltalma megfelelő természetvédelmi kezeléssel adott körülményeink közepette is alapvető állami és társadalmi feladat. Meghatározóak az EU 2030-ig tartó biodiverzitás stratégiájának intézkedései és kötelezettség-vállalásai. A természetvédelem szorosan összefügg a környezetvédelemmel, amely rendkívül összetett nemzetközi probléma és feladat, iránymutató jelszava továbbra is a „gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan”. Figyelemfelkeltő az Európai zöld megállapodás (EB éghajlat-politikai és környezetvédelmi közlemény, 2019. december), melynek célja az első klímasemleges kontinens megteremtése 2050-re. 

20220109_182104-3.jpgAktívan és szervezetten alakítsuk jövőnket helyes elméleti ismeretterjesztéssel és gyakorlati tevékenységgel egyaránt, a hatályos jogszabályoknak megfelelőn – a természet védelméért! Harmadik éves civil társaságunk weboldalai egyesületi előzményekkel együtt közel egy évtizedes múlttal ezt a célt kívánják szolgálni továbbra is.  

2022. évünkben különösen altív együttműködés szükséges hazánkban az állam természetvédelmi szervezetrendszere, a települési önkormányzatok, az országos, a regionális és a helyi természetvédelmi civil szervezetek, illetve az állampolgárok között – a pandémia által adott körülményeknek megfelelően – a készülő választások és majd az új Kormány alakítása miatt is (lásd a következő hírt!).

Dr. Temesi Géza

 

Agrár - környezet - természet

2022. február

Április 3-án lesz a 2022-es magyarországi országgyűlési választás, az alaptörvénynek megfelelően és köztársasági elnöki közlemény szerint. A választást követően kerül sor a kormányalakítással a jelenlegi minisztériumi struktúra felülvizsgálatára. Szükség van a felülvizsgálatra és a változtatásokra is. Külön környezet- és természetvédelemért (környezetügyért) felelős minisztériumra (KTM) van szükség, és nem az agráriumon belüli működésre, mint ahogy azt a hír címe jelzi. Lásd www.termeszetor-tarsasag.hu társweboldalunk Minisztérium és Hír-újságok''21 című menüpontjait! Várjuk a tavasz hónapjait és a változásokat.

Cél:  AM* - BM - EEM* - HM - IM - ITM - KKM - KTM** - PM - ME /MK*

   * átalakítás szükséges       ** Környezet- és Természetvédelmi Minisztérium   

20220205_082430-4.jpgHazánk nemzeti zászlajában a trikolór színei közötti zöld szín az eredet szerint a reményt szimbolizálja. 

A zöld a kék és a sárga elegye, és a társadalmi fejlődés során a természetvédelem egyik színévé is vált. 

► Reméljük a zöldülést és várjuk a fejlődő változást a következő kormányzati ciklusban, írjuk ezt érintőképernyős (képernyőérintő-) tollainkkal a honlapunkat is olvasó politikusoknak.

20220102_074609-3.jpg

 Országos Természetőr Társaság

 

 

A természet védelmével összefüggő jeles napok

2022. február (böjtelő, enyheges, halak hava, jégbontó, jégtörő, másodhó, télutó)

Közeleg a tél vége és a tavasz, a természet védelmével összefüggő több (nemzetközi illetve hazai) jeles nappal, például a közelgő március 3-án a Vadvilág világnapjával. Egész esztendőre vonatkozóan emlékeztetőül szolgálhat az alábbi éves (hónap|nap”) táblázat (naptár).

JELES NAPOK

h|n   1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
I *                                                            
II                                                   +
III K                       *                          
IV b                                                      
V *                   P S B                            
VI N           M                                        
VII                                                            
VIII                                       *                      
IX Ő                                                          
X                                       *              
XI *                                                          
XII T                                             * *         *

A természetvédelemmel összefüggő jeles napok, a megnevezéseket lásd ÖKOKULTÚRA menüpont alatt!          

* Hazai nem mozgó ünnepnapok (nemzeti, egyházi, naptári) munkaszünettel.

Szökőévenkénti      szökőnap,     toldaléknap     (következő szökőév 2024).

Egyes további jeles napok, rövidítésekkel jelölve: K (tavasz, kikelet), N (nyár, Nap), Ő (ősz), T (tél) - négy évszakunk naptári kezdőnapjai (váltónapok); P (Pongrác, Panctratius), S (Szervác, Servatius), B (Bonifác, Bonifatius) - fagyosszentek; M (Medárd) - esőjósló (időjósló) nap; b - bolondok, bolondozások napja, szeszélyes hónap elseje.

Megjegyzés: a „jeles napok”, a „nevezetes napok” és a „kiemelt napok” megnevezések jelzői szinonimaként is használatosak.

Dr. Temesi Géza

 

OSzK - MEK: e-könyveink

Országos Széchényi Könyvtár (OSzK) - Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK)
lásd:  http://mek.niif.hu
http://mek.oszk.hu 
ill. https://m.mek.oszk.hu
 
Társasági elektronikus könyveink
Hazai természetvédelem (lezárva 2021) ⇒ mek/22462
A természetről és védelméről felhőkből  (2013–2022) ⇒ mek/22441
Természetvédelem (2019; 2013–2015. évi publikációkkal) ⇒ mek/22521
A természet védelme a jogban (2019) ⇒ mek/22515
Természetvédelmi jogszabályok és jogsértések (2020) ⇒ mek/22520
 
Emlékül a jövőnek a hazai természetvédelmi jelenről és múltról: 
Országos Természetőr Társaság
 
 
Világproblémáink: koronavírus  konfliktusok  környezetkárok

2022 tavasza

A Föld a mi világunk. Az azonos kezdőbetűs fenti címszavak jelenlegi alapvető és aktuális világproblémáinkat képezik. Jelenkorunk egész Földet érintő problémái ugyanis a Covid-19 koronavírus világjárvány (pandémia), a politikai, háborús és társadalmi konfliktusok, valamint a környezet károsítása különböző szennyezésekkel és hulladékkal.

Lecsengőben van a koronavírus ötödik járványhulláma, a hatodik még kérdőjeles. Oroszország Ukrajna elleni katonai támadása nem csak háború, hanem annak komoly gazdasági következményei is vannak. Az emberi tevékenység, az ipar és a közlekedés környezetet szennyező hatásainak mérséklése, továbbá a hulladékprobléma megoldása a jövő legfontosabb feladatai közé sorolandók.

A környezet- és a természetvédelemmel összefüggésben folytatható ezen figyelemfelhívó hírünk többek között a globális felmelegedés, az ózonréteg elvékonyodás, a biodiverzitás- és az erdőterület-csökkenés jövőt veszélyeztető összetett földi problematikáira való emlékeztetéssel. Az emberi természetpusztítás és a koronavírus-járvány kitörése között összefüggés van.

Fenti jelzéseinket átgondolva éljük világunkat békében és biztonságban, környezetünk és a természet oltalmazásával pedig az életjövőért! A fenntartható fejlődés útján szabad közelednünk a pár évtized múltán valószínűsíthetően 10 milliárdot megközelítő földi népességszámhoz, mintegy félszáz megavárossal.

 

Kormányrendelet módosítása - védett állatfajok védelme - §

A Magyar Közlöny 2022. április 7-én kiadott 64. számában megjelent a 136/2022. (IV. 7.) Korm. rendelet a védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról szóló 384/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról. A rendeletmódosítás fő szabályozási témaköre a solymászat, és a vadon élő madarak védelméről szóló vonatkozó európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést is szolgálja. A módosítás 2022. augusztus 1-jén lép hatályba.

 

Természetvédelmi média-hibák

[ERRORS] Továbbra is gyakran találkozunk alapjában vagy közvetve hibás természetvédelmi információkkal, hibás hírközléssel a médiában, amely problémára néhány jellemző példa felvázolásával szeretnénk felhívni a figyelmet.

.A védett, a fokozottan védett, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős fajok egyedeinek pénzben kifejezett természetvédelmi értéke van, az eszmei érték megnevezés hibás. A Wikimédia szerkesztőknek néhány éve felhívtuk erre a figyelmét, azóta a Wikipédián helyesen szerepel az érték megnevezése a jogszabályoknak és a természetvédelmi szaknyelvnek is megfelelően. A természetvédelmi értékek összege is sokszor téves, ahol lehet, javíttatjuk. Kiemelt természetvédelmi oltalom alatt álló fajról szóló ismertetésben a védettség elhallgatása is hiba.

.A kiemelt természetvédelmi oltalom alatt álló természeti területek gyűjtőfogalma nem a természetvédelmi terület, hanem a védett természeti terület. A nemzeti park (NP), a tájvédelmi körzet (TK) vagy a természeti emlék (TE) nem természetvédelmi terület, a természetvédelmi terület (TT) csak az egyik védett természeti területi kategória. A NP, TK, TT, TE „egyenrangúak”, de a NP első az egyenlők között.

.A nemzeti park (NP) és a nemzeti park igazgatóság (NPI) nem szinonim megnevezések. A NP védett természeti területi kategória. A NPI a természetvédelmi kezelésében levő nemzeti parkról elnevezett államigazgatási szerv, amelynek kezelésébe tartoznak működési területén a többi országos jelentőségű védett természeti területek (TK, TT, TE), Natura-2000 területek, a védett állat-, növény- és gombafajok (az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős fajokkal együtt), valamint azok természetes élőhelyei.

.A faj és a fajta sem szinonim fogalmak, és fontos a fajnevek helyesírása. Televíziós hírekben is többször elhangzott már a faj helyetti fajta megnevezés, sőt az europamadarai.hu is sas fajtákról ír. A helyesírásra pedig példaként szolgálhat 2022 év vadvirága (választott), a védett agár kosbor. A növénynév egybeírásával agárkosborként nem található az állami természetvédelem honlapján a védett fajok között, lásd a tematikus keresőben a védett fajokat, továbbá a vonatkozó miniszteri rendeletet [13/2001. (V. 9.) KöM rendelet]! Ugyanez a helyzet például az állatnevek közül a fekete rigóval. Lásd egyben a magyar helyesírás szabályait is!

.Sok a pontatlan vagy téves információ és reklám a vadon termő gomba, vadgyümölcs, gyógynövény, vadvirág (például medvehagyma!) gyűjtéséről, szedéséről a természetben. Alapvető tudnivaló, hogy valamennyi a termőterület tulajdonosának a tulajdonát képezi (magán-, állami, vegyes vagy önkormányzati tulajdon), kivéve a védett növényeket és gombákat, amelyek állami tulajdonban vannak. Lásd az 1996. évi LIII., a 2009. évi XXXVII., a 2007. évi CXXIX., a 2012. évi II. és a 2012. évi C. törvényt!

.Természetkárosítás bűncselekményéről jelentek meg tavaszi információk védett állatok engedély nélküli tartása, velük való kereskedés miatt. A felsorolt állatfajoknak azonban csak alig fele áll hazánkban kiemelt természetvédelmi oltalom alatt, a többi idegenhonos nem védett faj.

.A vad (a többesszám helytelen) vadászható állatot jelent, a védettek és más nem vadászhatók a vadon élő állatok. A vadászatról, vadászokról különféle magyarázatokat, érveket, ellenérveket, véleményeket hallhatunk és olvashatunk a médiában. A vadászható állatfajok (vadfajok) példányainak vadászata nem lehet sport, az csupán egy korunkban szükséges rossz a túlszaporodás miatt és kárelhárítási céllal. Alapvető hátrányok az életkioltás, valamint a természet zavarása és lőszeres szennyezése. Szabályozásokat lásd: 1996. évi LV. törvény és 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet (vhr.).

Hosszasan lehetne folytatni és részletezni a figyelemfelhívó sorokat, a híreink terjedelmét azonban korlátozzuk. Lásd még: SAJTÓ / HIBÁK menüpontot is!

Dr. Temesi Géza

 

Címzett és nyílt levél

2022. május

.K.T.M.

Február 12-én kelt, a FIDESZ elnökéhez, Orbán Viktor miniszterelnökhöz írt e-levélben külön környezet- és természetvédelemért felelős minisztérium (KTM) megalakítását javasoltuk, felhíva a figyelmet az Agrár---környezet---természet című fenti weboldalas hírünkre is. Május 3-án pedig a Magyar Természetvédők Szövetsége (MTVSZ) összefogásával 180 civil szervezet (köztük társaságunk) szintén önálló környezetvédelmi minisztérium megalakítását kérte a miniszterelnökhöz címzett nyílt levélben. Várjuk az eredményt az Ígéret havában.

Dr. Temesi Géza

 

Új Kormány KTM nélkül – péntek 13

2022. május 13 - 24.

Öt évre választott új köztársasági elnök és négy évre választott új Kormány kezdi meg működését 2022 májusában. Kormányunk minisztériumai péntek 13-án meghozott törvényjavaslat szerint – az előző hírben foglalt civil javaslat./.kérés után és ellenére, számunkra a 22-es (év) csapdájaként is – a következők:

01. Agrárminisztérium (AM)

02. Belügyminisztérium (BM)

03. Építési és Beruházási Minisztérium (EBM)

04. Honvédelmi Minisztérium (HM)

05. Igazságügyi Minisztérium (IM)

06. Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM)

07. Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM)

08. Miniszterelnöki Kabinetiroda (MK)

09. Miniszterelnökség (ME)

10. Pénzügyminisztérium (PM)

11. Technológiai és Ipari Minisztérium (TIM)

A Kormányt a felsorolt minisztériumokat vezető minisztereken kívül még további három (tárca nélküli) miniszter és a miniszterelnök (kormányfő) együtt alkotják. Azon kevés országok közé tartozunk a földkerekségen, ahol továbbra sincs nevesített környezetügyi (környezet- és természetvédelmi) minisztérium.

Főbb jogi alapok: 2022. évi II. törvény Magyarország minisztériumainak felsorolásáról; 2022. évi IV. törvény egyes törvényeknek a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2022. évi II. törvényhez kapcsolódó módosításáról; az Országgyűlés 13/2022. (V. 16.) OGY határozata a miniszterelnök megválasztásáról; 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről; 186/2022. (V. 24.) KE határozat Miniszterek kinevezéséről; az egyes minisztériumok miniszteri utasítása a szervezeti és működési szabályzatukról. 

A kormányzattal összefüggésben lásd még az Agrár.-.környezet.-.természet című fenti februári hírt, a múltat illetően pedig a www.termeszetor-tarsasag.hu (Hazai természetvédelem) weboldalunk Minisztérium elnevezésű menüpontját!

 

Új miniszteri rendeletek

2022. augusztus 1.

A Magyar Közlöny 2022. július 29-én kiadott 128. számában a természettel és védelmével kapcsolatos két – augusztus 1-jével hatályba lépő – AM rendelet jelent meg.

Az egyik az agrárminiszter 19/2022. (VII. 29.) AM rendelete a vadászvizsgát megelőző tanfolyamról, a vadászvizsgáról, valamint a vadászíjjal, ragadozó madárral, magyar agárral való vadászatra feljogosító kiegészítő vizsgákról. E rendelettel hatályát veszti a vadászvizsgát megelőző tanfolyamról és a vadászvizsgáról szóló 126/2013. (XII. 17.) VM rendelet.

Másik megjelent jogszabály az agrárminiszter 20/2022. (VII. 29.) AM rendelete, amely átfogóan módosítja a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendeletet.

 

KORMÁNYRENDELET több fával tüzel

2022. augusztus 7.

no A Magyar Közlöny 2022. évi 131. számában jelent meg a veszélyhelyzet ideje alatt a tűzifaigények biztosításához szükséges eltérő szabályok alkalmazásáról szóló 287/2022. (VIII. 4.) Korm. rendelet. Társaságunk is tiltakozik a kormányrendeletben foglaltak ellen erdészeti és természetvédelmi szempontok alapján egyaránt. Az idén kitermelt tűzifa a soron következő télen elfogadhatóan még nem lesz hasznosítható, a fafűtés egyébként közvetlenül is sokba kerül. A fennálló problémák ellensúlyozásához más megoldások szükségesek [pl. különböző hulladékok (faipari is) fűtőanyaggá előkészítése].

A nyugatitól (európaitól) eltérően a kínai asztrológiában a TŰZ és a FA egyaránt őselem! Az erdeink, a fáink emberöltőnket és a jövőt szolgálják. A tűz pedig melegít, de pusztít is nem csak közvetlenül (erdőtüzek), hanem az emberi tűzifa célú „erdőirtásos” fakivágások révén közvetve úgyszintén. Az erdő több mint fák összessége (=faállomány), mert egyben cserjék, erdei lágyszárú növények, gombák, állatvilág (amelyek fajai között vannak védettek is) élőhelye, és kedvező klimamódosító, jótékony egészségügyi, valamint a környezetre ( levegő, talaj, tájkép, víz) gyakorolt pozitív hatásokkal szolgálja az életjövőt.