Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


RÖVIDÍTÉS*

*A publikálás értelmezésében a rövidítés egy szó, kifejezés, megnevezés bevezetett és alkalmazott rövid formája.

A TERMÉSZETVÉDELEMMEL ÖSSZEFÜGGŐ FŐBB RÖVIDÍTÉSEK

A természet védelmének és használatának szakterületein (más területekhez hasonlóan) számos rövidítés, rövidített jelölés illetve megnevezés, jelkulcs, mozaikszó, betűszó létezik. Részben a weboldalainkon is alkalmazott alapvető rövidítések példái – a főbb vonatkozó törvények rövidített megnevezésétől és a védett természeti területi kategóriáktól kezdve az erdészeten és továbbiakon át a Vörös lista státuszokig – az alábbiak. 

1Törvényi példák

Kvt. ⇒ 1995. évi LIII. törvény [a Tvt. 4. § a) pont alatt Kt., amely rövidítést azonban alkalmazzák a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényre]paragraf.png

Tvt. ⇒ 1996. évi LIII. törvény

Fbtv.; Fbő. tv. ⇒ 1997. évi CLIX. törvény

Evt. ⇒ 2009. évi XXXVII. törvény

Hhvtv. ⇒ 2013. évi CII. törvény

Vtv. ⇒ 1996. évi LV. törvény

Vgtv. ⇒ 1995. évi LVII. törvény

Btk. ⇒ 2012. évi C. törvény

Szabs. tv. ⇒ 2012. évi II. törvény

Ket. ⇒ 2004. évi CXL. törvény

Ákr. ⇒ 2016. évi CL. törvény

Ptk. ⇒ 2013. évi V. törvény

Tovább is folytathatók a természethez és védelméhez kapcsolódó törvények sorai a törvényrövidítésekkel.

2) Természeti területek

Védett természeti területi kategóriák

NP = nemzeti park

TK = tájvédelmi körzet

TT = természetvédelmi terület

TE = természeti emlék

Járulékos kategóriák

BR = bioszféra-rezervátum

ER = erdőrezervátum

EK jelentőségű területi hálózat

Natura 2000 = európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű terület (ökológiai hálózat)

Érzékeny területi kategória

ÉTT = érzékeny természeti terület

3Nemzeti parkok és nemzeti park igazgatóságok

ANP = Aggteleki Nemzeti Park

BNP = Bükki Nemzeti Park

BfNP = Balaton-felvidéki Nemzeti Park

DDNP = Duna-Dráva Nemzeti Park

DINP = Duna-Ipoly Nemzeti Park

FHNP = Fertő-Hanság Nemzeti Park

HNP = Hortobágyi Nemzeti Park

KMNP = Körös-Maros Nemzeti Park

KNP = Kiskunsági Nemzeti Park

ŐNP = Őrségi Nemzeti Park

Nemzeti park igazgatóságok

ANPI, BNPI, BfNPI, DDNPI, DINPI, FHNPI, HNPI, KMNPI, KNPI, ŐNPI

4További alapvető példák 

AM = Agrárminisztérium ⇒ természetvédelemért felelős minisztérium (2018-tól)

TVHÁT = Természetvédelemért felelős Helyettes Államtitkárság (az AM szervezeti egysége)

NÉBIH = Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

MKH = megyei kormányhivatal (természetvédelmi hatóság is)

NFK = Nemzeti Földügyi Központ

LIFE program ⇒ az EU környezetvédelmi, természetvédelmi és éghajlat-politikai célkitűzéseket támogató pénzügyi eszköze

Á-NÉR = Általános Nemzeti Élőhely-osztályozási Rendszer

MÉTA = Magyarország Élőhelyeinek Térképi Adatbázisa

NBmR = Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer

NKP–5 = 5. Nemzeti Környezetvédelmi Program, 2021–2026 [Az NKP rövidítés a Nemzeti Köznevelési Portált is jelenti]

NTA–V = V. Nemzeti Természetvédelmi Alapterv 2021–2026 (az NKP–5 része) [Az NTA rövidítés a Nemzeti Térinformatikai Alaptérképet is jelenti]

OKIR = Országos Környezetvédelmi Információsa Rendszer

TIR = Természetvédelmi Információs Rendszer (az OKIR önálló része)

OEA = Országos Erdőállomány Adattár

OHA = Országos Halgazdálkodási Adattár

MAHOP = Magyar Halgazdálkodási Operatív Program

OVA = Országos Vadgazdálkodási Adattár

Egyéb rövidítések

t. vagy tv. = törvény; tk. = törvénykönyv; tvr. = törvényerejű rendelet

vhr. = végrehajtási rendelet; Kr. = kormányrendelet; r. = rendelet

ex lege = törvény erejénél fogva

Közösségben használatosak még (köztük szakszlengszerűek is)

fok. védett (élőszóval: fokvédett) = fokozottan védett

helyi védett = helyi jelentőségű védett természeti terület

infó = információ 

kez. terv (élőszóval: kezterv) = védett természeti terület természetvédelmi kezelési terve

naturaterv = Natura 2000 terület fenntartási terve

őrker. = természetvédelmi őrkerület

szabsértés (élőszóval) = szabálysértés

terep = természeti tevékenység színtere

Vt. (élőszóval vété) = vadásztársaság 

5) Főbb állományalkotó fafajok, fafajcsoportok erdészeti rövid jelölése

Lombos kemény fafajok

A = akác, B = bükk, GY = gyertyán, J = juhar, K = kőris, SZ = szil, CS = csertölgy, KST = kocsányos tölgy, KTT = kocsánytalan tölgy

Lombos lágy fafajok

É = éger, FŰ = fűz, H = hárs, HNY = hazai nyár, NNY = nemes nyár

Fenyő fafajok

EF = erdeifenyő, FF = feketefenyő, LF = lucfenyő, VF = vörösfenyő

6) Az erdészet többek között a fahasználati módokra és az erdők rendeltetésére is alkalmazza jelölésrendszerét

Erdészeti használati módok

TI = tisztítás

TKGY = törzskiválasztó gyérítés

NFGY = növekedésfokozó gyérítés

FFB = fokozatos felújítóvágás bontó vágása

FFV = fokozatos felújítóvágás végvágása

SZV = szálalóvágás jellegű kitermelés, KGH = készletgondozó fahasználat (szálalás)

EÜ = egészségügyi fakitermelés

TRV = tarvágás

Erdők elsődleges rendeltetésére (gazdasági, védelmi, közjóléti rendeltetésekre) néhány példa

FT = faanyagtermelő

TV = természetvédelmi

TÁJ = tájképvédelmi

NAT = Natura 2000 [a NAT a Nemzeti Alaptantervet is jelenti]

VÍZ = vízvédelmi

PA = parkerdő

Továbbiakat lásd az Erdőrendezési útmutató kódjegyzékében.

7) A talaj(szelvény) genetikai szintjeinek jelölése

A-szint ⇒ humuszos feltalaj, kilúgozódási szint

B-szint ⇒ felhalmozódási szint

C-szint ⇒ talajképző kőzet, anyakőzet

D-szint ⇒ ágyazati kőzet

Az erdészet a genetikai talajtípusokra is rövidítő kódokat alkalmaz, például ABE = anyagbemosódásos barna erdőtalaj (másutt ABET), KHT = kőzethatású (sötét színű) erdőtalaj, KCS = kilúgozott csernozjom talaj stb.

8) Zöld szervezetek (NGO-k) rövidített megnevezése: természetvédelmi világszervezetek és hazai civil szervezetek

IUCN – Természetvédelmi Világszövetség (Nemzetközi Természetvédelmi Unió)

WWF – Természetvédelmi Világalap

Greenpeace (Zöld béke) – a világ legnagyobb természet- és környezetvédelmi szervezete

MTVSZ – Magyar Természetvédők Szövetsége

MME – Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület

OEE – Országos Erdészeti Egyesület

OMVK – Országos Magyar Vadászkamara

OMVV – Országos Magyar Vadászati Védegylet

MKvE – Magyar Környezetvédelmi Egyesület

OTT – Országos Természetőr Társaság

9) Főbb mértékegységeink a természetben (mértékegység jele, neve, mennyiség neve)

Ft/egyed ⇒ pénzben kifejezett (természetvédelmi) érték [egyed (példány) ⇒ lásd Tvt. 4. § p) pont]

Kapcsolódó kép részleteinek megtekintése50 Ft-os pénzérménk előlapján a fokozottan védett kerecsensólyom látható:

1.000.000 Ft/egyed természetvédelmi értékű madárfaj.

Lásd még az 5 Ft-os pénzérmét a nagy kócsaggal és a 20 Ft-os pénzérmét a magyar nőszirommal (fok. védettek 100.000 Ft/egyed értékkel).

[13/2001. (V.9.) KöM r.] 

ha = hektár ⇒ terület: 1 ha = 10.000 m² ≈ 1,738 kh; 1 km² = 100 ha

% = százalék ⇒ területi arány; ⇒ fafajok erdőterületi elegyaránya; ⇒ terepmeredekség (emelkedés vagy lejtés); ⇒ levegő relatív páratartalma

º = fok ⇒ síkszög [irány vagy meredekség (emelkedés / lejtés)]; ⇒ hőmérséklet ºC (0 ºC = 273,15 K)

m = méter ⇒ távolság és ⇒ méret

km/h ⇒ sebesség; állatok sebessége szárazon, vízben, levegőben

kg = kilogramm (= 1.000 g) ⇒ tömeg

m³ = köbméter ⇒ térfogat, köbtartalom

10) Végül a Vörös listán az élőlényfajok természetvédelmi státusza, globális leltára nemzetközi kategóriáinak (angol) rövidítései [veszélyeztetettségi kategóriák]

EX ⇒ kipusztult (kihalt), eltűnt

EW ⇒ vadon (természetben) kipusztult (kihalt)

CR ⇒ súlyosan (kipusztulással) veszélyeztetett

EN ⇒ veszélyeztetett

VU ⇒ sebezhető

NT ⇒ mérsékelten veszélyeztetett (mérsékelten fenyegetett), veszélyeztetettség közeli 

LC ⇒ nem veszélyeztetett (nem fenyegetett)

DD ⇒ adathiányos

NE ⇒ felméretlen

11) A természetre hatással levő időjárással és éghajlattal foglalkozó meteorológia számtalan – külön tanulmányozásra érdemes – rövidítést, nemzetközi jelölést, illetve mértékegységet alkalmaz a levegő hőmérsékletére, a szélre, a légnedvességre, a légnyomásra, a felhőkre, a csapadékra stb., lásd a vonatkozó internetes forrásokat!

– 2021/2022 –