Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


QUAD / MTB

QUAD

quad.jpg

A „quad” sokjelentésű szó, érdemes szótárakban megtekinteni, e menüpont alatt azonban maradunk az ATV (all terrain vehicle) járműnél.

A QUAD egyik alapvető jelentése olyan négykerekű terepi motorkerékpár, amely nem áttételes kormányzású és nyitott utasterű. De pontosítsunk a jármű fogalma felől jogszabályi alapokon!

A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 1. számú függelék II. A közúti járművekkel kapcsolatos fogalmak a) és b) pontja alatt az alábbiakat tartalmazza.

Jármű: közúti szállító- vagy vontató eszköz, ideértve az önjáró vagy vontatott munkagépet is. A mozgáskorlátozottak emberi erővel hajtott vagy tolt kerekes széke és a 10 km/óra sebességnél gyorsabban haladni nem képes gépi meghajtású kerekes szék, továbbá a gyermekkocsi és a talicska nem minősül járműnek. Az ilyen eszközzel közlekedő személyek gyalogosnak minősülnek.

Gépjármű: beépített erőgép által hajtott jármű. A mezőgazdasági vontató, a lassú jármű, a segédmotoros kerékpár és a villamos nem minősül gépjárműnek.

Az r) pont szerint segédmotoros kerékpár többek között a külön jogszabályban L6e járműkategóriába sorolt guad.

Az r/2. pont szerint quad a külön jogszabályban

L6e járműkategóriába sorolt könnyű négykerekes segédmotoros kerékpáron kívül az

L7e járműkategóriába sorolt négykerekű motorkerékpár,

amely nyitott utasterű, kormányműve nem áttételes és a motorkerékpárok esetében szokásos kezelőszervekkel van felszerelve.

• L6e: könnyű négykerekű járművek, amelyek saját tömege legfeljebb 350 kg (elektromos járművek esetén nem számítva az akkumulátorok tömegét), sebességük max. 45. km/óra, és: 

      1. amelyek motorjának hengerűrtartalma max. 50 cm3 szikragyújtású (Otto) motoroknál, vagy  

      2. legnagyobb teljesítménye legfeljebb 4 kW egyéb belső égésű motor vagy elektromos motor esetében.

• L7e: egyéb, az L6e kategóriákban fel nem soroltakon kívüli négykerekű járművek, amelyek saját tömege legfeljebb 400 kg (550 kg a teherszállításra kialakított járműveknél) – elektromos járművek esetében nem számítva az akkumulátorok tömegét –, és amelyek legnagyobb hasznos motorteljesítménye legfeljebb 15 KW.

Közlekedés guaddal a természetben

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (Tvt.) 38. § (1) bekezdés i) és j) pontjával a következőként szabályoz:

38. § (1) Védett természeti területen a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges különösen

i) közösségi és tömegsportesemények rendezéséhez, sportversenyhez, technikai jellegű sporttevékenység folytatásához,

j) járművel történő közlekedéshez, az arra kijelölt mezőgazdasági és erdészeti használatú utak, az engedélyezett tevékenységek végzéséhez szükséges munkagépek, valamint a feladatukat ellátó – külön jogszabályokban erre feljogosított – személyek járművei kivételével. 

Lássuk a quadokat illetően az erdészeti használatú utakra vonatkozó törvényi szabályozásokat! Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (Evt.) 92. és 92/A. § az alábbiak szerint szabályoz.

92. § (1) bekezdés a) – c) pont

Az erdőben látogatás céljából járművel – ideértve a nem sport vagy turisztikai célú, lóval vontatott járművet, valamint a nem csak emberi erővel hajtott kerékpárt is – közlekedni csak a közforgalom számára megnyitott erdészeti magánúton, az erdészeti hatóság által járműközlekedésre kijelölt erdei úton, valamint az erdőgazdálkodó beleegyezésével az erdészeti feltáróhálózat részét képező egyéb erdei úton szabad.

A 92/A. § Erdőben, illetve az erdészeti feltáróhálózat részét képező erdei úton quaddal, terep-motorkerékpárral, segédmotoros kerékpárral, valamint motorkerékpárral – erdőgazdálkodási célú járműforgalom kivételével – közlekedni tilos.

Védett természeti területen tehát a járművel (így a quaddal) történő közlekedés a Tvt. 38. § (1) bekezdés j) pontjában foglalt kivétekkel engedélyköteles. A kivételek között szereplő erdészeti használatú utakon viszont az Evt. 92/A. §-a tiltja a quaddal való közlekedést, így az erdőtörvény a természetvédelmi törvényhez képest szigorít. Ellenkező a helyzet a kerékpáros természetbeni közlekedéssel kapcsolatban, amint arra az MTB cím alatti következő írás rávilágít.
 

MTB

Az MTB mountain bike, azaz hegyi kerékpár, de vannak más, minden terepre alkalmas ATB, azaz all terrain bike kerékpárok is. 

mtb.jpg

Közlekedés kerékpárral a természetben

Védett természeti területen a kerékpárral való közlekedésre, sportolásra a Tvt. 38. § (1) bekezdés i) és j) pontjai vonatkoznak, lásd a Quad című írásban. Erdészeti használatú utak és védett természeti területen kívüli erdő esetében azonban az Evt. 91. § (1) bekezdése a következőképpen szabályoz.

91. § (1) Az erdőben – annak rendeltetésétől függetlenül – pihenés, üdülés, sportolás és kirándulás céljából gyalogosan, emberi erővel hajtott kerékpárral, ….. bárki saját felelősségére közlekedhet, amit az erdőgazdálkodó tűrni köteles, kivéve ha azt más jogszabály (megjegyzés: pl. Tvt.) korlátozza, vagy az arra jogosult a látogatás korlátozását elrendelte.

Az Evt. (1a) bekezdése kimondja, hogy az állam illetve a helyi önkormányzat 100 %-os tulajdonában nem álló erdőben az erdészeti feltáróhálózat részét képező erdei úton kívüli, emberi erővel hajtott kerékpárral való közlekedést az erdőgazdálkodó korlátozhatja illetve megtilthatja, ha a terület tulajdoni jellegét és a korlátozást illetve tiltást a területen megfelelően jelzi. Az Evt. további vonatkozó szabályozásai a turistaúton és a kerékpáros úton való balesetmentes közlekedést szolgálják.

Mindezekből következik, hogy az erdőtörvény kerékpározás vonatkozásában nem szolgálja a természet általános védelmét, különösen azzal a kitételével, hogy a közlekedés lehetőségét az erdő rendeltetésétől függetlenül hangsúlyozza (pl. talajvédelmi erdőben sem korlátoz az Evt.). További bekezdések tiltják az erdősítés területén és erdőrezervátum magterületén a kerékpározást, az Evt. 92. § (1) bekezdése pedig a nem csak emberi erővel hajtott kerékpárra korlátozásokat állapít meg.

2020. február © Dr. Temesi Géza