Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


ÖKOKULTÚRA

ÖKOLÓGIAI KULTÚRA

A kultúra az ember ismereteken alapuló hagyományainak és szokásainak az összessége, mindazon ismeretek beidegződése, és az azon alapuló viselkedési modellek, hagyományok és szokások, amelyeket a szocializáció folyamán elsajátít.

Az ökológiai kultúra (ökokultúra) a természethez való viszonyulási kultúra, vagyis a természettel kapcsolatos ismeretek beidegződése, és az azon alapuló viszonyulásoknak, hagyományoknak, viselkedésnek és szokásoknak az összessége.

Hogyan viszonyul az ember a természethez?

Az ember természethez való viszonyulására alapvetően a felelős természetvédő magatartás, a természetvédő aktivitás, a védett óvása, a tulajdon tiszteletben tartása jellemző. Sajnos azonban nap mint nap találkozunk az ismerethiány (tudatlanság), a téves szemlélet, a felelőtlenség, a helytelen szokáshagyományok miatti jogsértő magatartással, nem ritkán a szándékos károkozással, a védettség és a tulajdon semmibe vételével.

A szemetelés és az illegális hulladék-elhelyezés, a tűz okozása, a védettség figyelmen kívül hagyása, a védett természeti területek és értékek veszélyeztetése, károsítása, a védett állatok elpusztítása és a védett növényekben, növényzetben okozott károk, a tulajdon elleni jogellenes cselekmények (lopás), a talaj és a természetes vizek károsítása illetve szennyezése azok a legjellemzőbb problémák, amelyek ellen minden jóakaratú embernek tenni kellene.

Mit tehet az állampolgár, mit tehet a civil szervezet tagja?

Minden tenni akaró állampolgár sokat tehet a természet védelméért, mert segítheti a megelőzést, jelezheti a veszélyeztetést vagy károsítást, sőt a természetvédelmi kezelővel együttműködve polgári természetőrként közvetlenül is közreműködhet a természeti területek és értékek őrzésében. A civil  szervezet intézkedést kérhet a hatósági és igazgatási szervektől, tagja pedig aktívan részt vehet szervezetünk tevékenységében, közreműködhet a környezeti nevelésben, és példát mutathat az ökológiai kultúra terén.

Ne feledjük, hogy nem a természetnek van szüksége ránk, hanem nekünk a természetre, és amit a természettel teszünk, azt magunkkal tesszük.

Év fajai

Hazánk társadalmi szintű ökológiai kultúrájának egyik megnyilvánulása az év fajainak választása, aminek természetvédelmi, oktatási - nevelési és nemzeti PR jelentősége van. Minden évben felhívja a figyelmet az év fajainak választása a természet szépségére, védelmének és a biológiai sokféleségnek a fontosságára. Részleteket lásd: https://termeszetor-tarsasag.hu/cikkek/evek-fajai/

Jeles napok

Szintén az ökokultúra részei nemzetközi illetve hazai viszonylatban a természet- és környezetvédelemmel összefüggő nemzetközi és hazai jeles napok.

JELES NAPJAINK
Február 1. Tisza élővilágának emléknapja
Február 2. Vizes élőhelyek világnapja (Ramsari egyezmény)
Március 3. Vadvilág világnapja (Vadonélő állatok védelmének világnapja)
Március 10. Beporzók napja (rovarok, madarak, denevérek, növények)
Március 20. Halak napja, Nemzetközi verébnap
Március 21. Erdők világnapja (Erdők nemzetközi napja, IDF)
Március 22. Víz világnapja
Április 22. Föld napja
Április 30. Méhek napja (Magyarország)
Május 10. Madarak és fák napja  [Tvt. 64. § (3)]
Május 19. Forrásvizek napja
Május 20. Méhek világnapja
Május 22. Biológiai sokféleség világnapja, Magyar természet napja
Május 24. Európai nemzeti parkok napja
Június 5. Környezetvédelmi világnap
Június 17. Sivatagosodás és aszály elleni küzdelem világnapja
Június 25. Barlangok világnapja
Július 31. Természetvédelmi őrök világnapja
Október 4. Állatok világnapja (Assisi Szent Ferenc emléknapja)
Október 20. Táj nemzetközi napja
Október 21. Földünkért világnap
Október 24. Éghajlatvédelmi világnap
December 5. Talaj világnapja

 

Pénzérmék 

Egyes pénzérméink előlapján fokozottan védett természeti értékek szerepelnek. A már érvénytelen 2 Ft-os pénzérmén a magyar kikerics látható. Az 5 Ft-os pénzérmén a nagy kócsag, a 20 Ft-oson a magyar nőszirom, az 50 Ft-oson pedig az 1.000.000 Ft/egyed természetvédelmi értékű kerecsensólyom ábrázolódik. Többször kerültek kiadásra az utóbbi évtizedekben a természetvédelmet szimbolizáló emlékérmék is.

Hungarikumok

A nemzeti értékek, köztük a hungarikumok olyan megőrzendő és egyedülálló értékek, amelyek értelmezését az alábbi törvény állapítja meg, védelmét és gondozását pedig a kormányrendelet szabályozza:

2012. évi XXX. törvény a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról;

114/2016. (IV. 16.) Korm. rendelet a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról.

A Hungarikumok Gyűjteményében a kormányrendelettel megállapított nyolc szakterületi kategóriákon (szakkategóriákon) belül a természetvédelmet közvetlenül elsősorban a következő hungarikumok érintik:

Magyar akác*

Hollókő ófalu és környezete

Az Ezeréves Pannonhalmi Bencés Főapátság és természeti környezete

Hortobágyi Nemzeti Park - a Puszta

Az Aggteleki karszt és a Szlovák-karszt barlangjai

Kaptárkövek és a bükkaljai kőkultúra

Tiszavirág és tiszavirágzás

* Megjegyzés: a fehér akác a természetes állat- és növényvilágra veszélyt jelentő idegenhonos inváziós fajok hazai tudományos alapú jegyzékében szereplő fafaj. Az akác erdősültségünkön belüli területi aránya magas, erdeinknek csaknem egynegyedét alkotja.

       © Dr. Temesi Géza

Ökológiai munkamegosztás” – fotók: Kósa Gyula

http://www.termeszetor.hu/wp-content/uploads/2013/12/oko1.jpg

Ökokultúra-hiányosok vegyeshulladéka – természetszennyezés

oko2

Természetvédő aktivitás – természettakarítás (szemét – hulladék – gumiabroncs)

 

ROMBOLNAK A BRINGÁSOK… (2014)

…..címmel jelent meg a Pécsi Hírek 2014. április 22-én kiadott számában egy teljes oldalas újságcikk. Maradandó károkat okoz és balesetveszélyt jelent a terepbiciklisek száguldozása a Mecsekben, a terület erodálódását, talajeróziót okoz az ilyen kerékpározás, és jóvátehetetlen károk keletkeznek védett növények állományaiban is, írja a cikk szerzője. Erdészeti, közjóléti és védelmi szempontból egyaránt értékes erdőterületekről, védett természeti területről, Natura 2000 területről van szó!

A törvényalkotó természetvédelmi, erdővédelmi és talajvédelmi szempontból egyaránt kedvezőtlenül módosította az erdőtörvény erdő látogatására vonatkozó korábbi szabályozásait. A törvénymódosítást lovas és kerékpáros érdekkörök lobbizásának eredményeként országgyűlési képviselők kezdeményezték (internetes források szerint Horváth László, Potápi Árpád és Révész Máriusz).

A törvénymódosítás káros következményei sok helyen tapasztalhatók az országban. A természetben korábban is folytatott terepi kerékpározás a törvényi legalizálás, illetve az (Egyesületünk által kifogásolt) ellentmondásos, hibás törvényi szabályozás miatt még jobban terjed, a károkozás pedig fokozódik. A pécsi városmagazinban olvasható, hogy a védett természeti területek természetvédelmi kezelői, az erdőgazdálkodó és a hatóságok egyaránt képtelenek hatékonyan fellépni a természet védelmében.

Nem vigasz, de így van ez másutt is, a Bakonyban, a Börzsönyben, a Bükkben, az Alföld védett természeti területein és más sík- és dombvidéki térségekben egyaránt.

Pécsett a mecseki védett természeti területek megóvása érdekében is, a kerékpáros-probléma enyhítésére többfunkciós kerékpárparkot létesítenek négy különböző szakág részére, remélve, hogy a profi terep sokakat elcsábíthat a tiltott „fekete pályákról” – adta hírül a városmagazin április 28-ai száma. Már a múlt évben megkezdődött a terület előkészítése, de az elkészült néhány pályaelemet ősszel a vandálok gyakorlatilag megsemmisítették – szól az újságcikk –, ezért a 3,5 hektáros terület biztonságos körbekerítését tervezik.