Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


KÜLÖNLEGESSÉGEK

Különlegességekről, különleges természeti és nyelvi témákról: az ember számára legdrágábbakról, a szójátokos vízözönfajokról és szláv-magyar nyelvészkedésről szól a menüpont tartalma.

LEGDRÁGÁBBAK

A kiemelt természetvédelmi oltalom alatt álló fajok természetvédelmi értéke jelzi a faj védettségi szintjének erejét.

Az állatok országában 1.000.000 Ft/egyed érték a legmagasabb. 14 fajról van szó, abból 11 madárfaj (például csíkosfejű nádiposzáta, kerecsensólyom, parlagi sas, túzok), 2 emlősfaj (csíkos szöcskeegér, nyugati földikutya), és 1 hüllőfaj (parlagi vipera). A képen a parlagi sas látható, fotó: Csonka Péter.

parlagi-sas-csonkapeter_4072.jpgA növények országában a legmagasabb természetvédelmi érték a 250.000 Ft/egyed. 37 faj rendelkezik ilyen pénzben kifejezett értékkel, 35 faj a zárvatermők, 2 faj a harasztok törzséből. Ebbe a kategóriába tartozó zárvatermő például a bánáti és a keleti bazsarózsa, a cifra és a lisztes kankalin, a magyar vadkörte, a pilisi len, a szarvas bangó stb. A két harasztfaj a cselling és a királyharaszt.

A gombák országában nincs fokozottan védett faj. 17 bazidiumos-gombafaj (például ágas tapló, sötét tinóru, tüskegomba) és 9 tömlősgombafaj (például bozontos csigalapony, magyar bodrány, tüdőzuzmó) rendelkezik a magasabb 10.000 Ft/termőtest természetvédelmi értékkel (a többi védett gomba 5.000 Ft/termőtest értékű).

2021. február

VÍZÖZÖNFAJOK

A vadon élő élővilág (növények, gombák, állatok) fajszámát tekintve rendkívül eltérő adatok szerepelnek nem csak az internet világában, de a szakirodalomban is, és nem csak a valószínűleg létező, de az ismert és leírt fajok számát illetően is. Részben igaz ez az állítás országunkra, főleg a rovarvilág fajszámára. A növény-, gomba-, állatfajok és az élőhely összefüggései, az előfordulás természetessége, a honosság és a terjedés szempontjából a fajok következő csoportosítása lehetséges:

1. őshonos fajok,

1.1 élőhelyükön élő fajok,

1.2 visszatelepülő fajok,

1.3 özönfaj tulajdonságú őshonos fajok;

2. idegenhonos (behurcolt, betelepített vagy más módon bekerült) fajok,

2.1 nem özönfajok (fehér listás fajok),

2.2 potenciálisan özönfajok (szürke listás fajok),

2.3 özönfajok (inváziós, fekete listás fajok).

20210203_143326.jpgA hazánkba bekerült idegenhonos és azon belül az özönfajok számát tekintve szintén többféle adat szerepel a különböző forrásokban. Létezik az inváziós fajok uniós jegyzéke, és vannak hazai jogszabályok is, amelyek nevesítenek inváziós fajokat, mindemellett tudományos, szakmai és más körök is közreadnak információkat.

Vízi élőhelyhez kötődő hazai inváziós faj 7 halfaj, 1 teknősfaj, 7 rákfaj és legalább 11 vízi növényfaj. Utóbbiak közé tartozik és az uniós jegyzékben is szerepel a képen látható (fotó: Bata Kinga, HOI) hévízi gázló, amely vízi járművekre tapadt letört hajtásdarabokkal és a vízen jól úszó magvakkal szaporodik, a vízimadarak is terjesztik. A vízterülethez kötött özönfajok száma is növekszik.

Lásd: 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet; A Bizottság (EU) 2016/1141, 2017/1263 és 2019/1262 végrehajtási rendeletei; 1996. évi LIII. törvény 8 - 10. §; 408/2016. (XII. 13.) Korm. rendelet; 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet 8. melléklet II. rész.

2021. február - Dr. Temesi Géza

SOKFÉLESÉG

A Földön nem csak biológiai sokféleség van, hanem nyelvi sokféleség is. A nyelv az emberi gondolatközlés legáltalánosabb és legrészletesebb eszköze. A beszélt nyelvek számát illetően eltérő adatok állnak rendelkezésre részben azért, mert nehéz határt húzni nyelv és nyelvjárás között, másrészt számtalan nyelvet kislétszámú zárkózott népcsoportok beszélnek.

Összesen 6.000 - 7.000 nyelv létezik, melyet nyelcsaládokba és nyelvágakba lehet csoportosítani. Legtöbb ember, a Föld lakosságának mintegy 15 %-a a kínai mandarin nyelvet beszéli. Sorrendben az arab, a hindi és az angol nyelv következik.

Szláv nyelvet Földünk népességének közel 3,85 %-a beszél anyanyelvként. Vannak kihalt szláv nyelvek, kis nemzetiségek által használtak, valamint vitatott nyelv a szlovák és cseh közötti morva. Jó példaként szolgálnak a szláv nyelvág nyelvei a közelségre, amit a táblázatba foglalt szavakon meg lehet tapasztalni. Lássunk öt szót az alábbi táblázatban egy tucat szláv nyelven!

12 SZLÁV NYELVEN
NYELV | SZÓ TERMÉSZET ERDŐ FARKAS FOLYÓ ESŐ
BELARUSZ

прырода

лес

воўк

рaка дождж
BOLGÁR природа

гора

вълк

река

дъжд
BOSNYÁK priroda šuma vuk rijeka kiša
CSEH  příroda les vlk řeka

déšť

HORVÁT priroda šuma vuk rijeka kiša
LENGYEL przyroda las wilk rzeka deszcz
OROSZ природа лес вoлк река

дождь

RUSZIN природа лïс

черв

рiка

додж

SZERB природа шума вyк река киша
SZLOVÁK príroda les vlk rieka dážď
SZLOVÉN priroda gozd volk reka dež
UKRÁN природи лiс

вовк

річка

дощ

 

Nyelvünk esetében nem létezik ilyen mérvű közelség más finnugor nyelvekkel a közvetlenül rokonított közel ezerszavas ősi eredetű szótárunkban. Van viszont milliós szókészletünkben félezer szláv jövevényszó az eredetiekhez nagy hasonlósággal. Mondásokkal szólva erről a verebek is csiripelnek, a medve is morog, a szarka is csörög, a varjú is károg, a patak is csobog, és lehetne folytatni a példasorokat az ebédtől a vacsoráig.

2021. január © Dr. Temesi Géza