Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


SZAKIRODALOM/1

 

Természetvédelmi jogszabályok és jogsértések

kiskonyv.jpg

Temesi G. (2020): Természetvédelmi jogszabályok és jogsértések. Ismeretterjesztési célú kiadvány. Országos Természetőr Társaság, Pécs, 40 pp.

2020 májusában jelent meg az Országos Természetőr Társaság által támogatott kiadásban a Természetvédelmi jogszabályok és jogsértések c. kiskönyv 40 oldal terjedelemben, hét fejezettel, 2 didaktikai ábrával, valamint számos természetfotóval és más illusztrációval, dr. Temesi Géza szerző szerkesztésében. Az I. fejezet természetvédelmi alapismereteket foglal össze, a II. fejezet pedig a főbb hatályos természetvédelmi jogszabályok jegyzékét tartalmazza. A III. fejezet a természetvédelemmel összefüggő jogsértéseket általánosságban közelíti meg, majd további négy fejezet jellemzően gyakori jogsértéseket mutat be. A IV. fejezet az illegális hulladék-elhelyezést és a szemetelést, az V. fejezet a különböző lopásokat, a VI. fejezet a természeti tűz okozását, a VII. fejezet pedig a természetben folytatott motorozást és kerékpározást részletezi. Az A5 formátumú színes kiskönyv a szakemberek és a természet védelme iránt érdeklődők számára egyaránt hasznos publikáció, amely az Országos Természetőr Társaság weboldalán és nyomtatott formában egyaránt megjelent.

 

 

A természet védelme a jogban

ott-kiskonyv-2.jpg

Temesi G. (2019): A természet védelme a jogban. Országos Természetőr Társaság, Pécs, 34 pp.

2019 októberében jelent meg Társaságunk kiadásában A természet védelme a jogban c. kiskönyv 34 oldal terjedelemben, négy fejezettel, öt táblázattal, 9 természetfotóval, 1 didaktikai ábrával és öt további illusztrációval.

Az I. fejezet törvényi szintű történeti visszatekintést nyújt a természet hazai jogi védelmére, a II. fejezet a természet védelmét szolgáló hatályos jogszabályok jegyzékét tartalmazza, a III. fejezet külön kezeli az előző fejezetből a természet őrzésének jogi szabályozását, a IV. fejezet pedig osztályoz a természetben. A táblázatok a védett természeti területek és a védett fajok országos mennyiségi adatait tartalmazzák, valamint a vadászható fajok vadászati idényét és a nem védett őshonos halfajok fajlagos tilalmi idejét szemléltetik.

Az A5 formátumú színes kiskönyv a szakemberek és a természet védelme iránt érdeklődők számára egyaránt hiánypótlóan hasznos lehet a természetvédelmi mindennapokban. 

 

 

Természetvédelem

Temesi G. (2019): Természetvédelem – elektronikus publikációk 2013-2015 nyomtatott kiadványa. Emlékül a jövőnek a múltról. Országos Természetőr Egyesület, Budapest, 81 pp.

Weboldalon 2013-tól 2015 végéig megjelent szakmai ismeretterjesztő publikációkat tartalmazza nyomtatásban a kiadvány, amelyben a menüpontoknak fejezetek felelnek meg.

A weboldal hét menüpontja alatt összefoglalt ismeretanyagból készült hét fejezet szól a természetvédelemről a fenti időszakban, 2015 végén lezárva az írásokat.

Változások indultak el ennek az időszaknak a végén, amelyek aztán a következő években átalakították a szakigazgatás rendszerét, természet- és környezetvédelmi szempontból nem feltétlenül kedvező irányba.

A színes kiadvány számos oktatási – ismeretterjesztési célú illusztrációt tartalmaz, köztük 6 didaktikai ábrát.

 

 

Fegyver- és távcsőismeret

Temesi G. (2018): Fegyver- és távcsőismeret. Ismeretterjesztő kiadvány, Országos Természetőr Egyesület, Budapest – Pécs, 32 pp.

A publikáció célja az olvasó megismertetése – a természetvédelemmel való kapcsolódások miatt – a fegyvertani és a távcsövekkel összefüggő alapismeretekkel.

A Fegyverismeret című rész a fegyverekkel kapcsolatos fogalmakkal, a kaliberjelölésekkel, a ballisztikai jellemzőkkel, a vadászlőfegyverekkel, a kerti puskákkal, a légfegyverekkel, a maroklőfegyverekkel és a gázfegyverekkel foglalkozik, majd a fegyverkezelés tízparancsolatával zárul.

Távcsőismeret című rész a messzelátóra, a távcsőkezelésre és a céltávcsőre vonatkozó alapvető ismereteket foglalja össze rövid terjedelemben.

Illusztrációként 9 fotó és 1 didaktikai (oktató) ábra szolgál.

 

 

Természetvédelmi jogi és igazgatási ismeretek

Temesi G. (2015 – 2018): Természetvédelmi jogi és igazgatási ismeretek. Egyetemi oktatói weboldal – e-könyv – ppt előadások. http://www.termeszetor.hu/, 25 menüpont, 5 aloldal, 66 oktatási publikáció, 568 ppt dia, 140 MB felhasznált tárhely. Tárhely szolgáltató: NETHOST s.r.o. 160 00 Prága 6. Csehország − Central Digitális Média K.f.t. Budapest, https://centralmediacsoport.hu

termeszetorA legkorszerűbb hazai tankönyv a természetvédelemről egyetemi oktatásra, felsőfokú tanulmányokra weboldalon, folyamatos aktualizálással. Digitális oktató szakkönyv közigazgatási irányultságú, átfogó tematikájú szakmai – szakjogi − igazgatási – rendészeti ismeretekkel, nagy terjedelmű tartalommal, didaktikus feldolgozással, elektronikus alkalmazásokkal és illusztrációkkal.

A digitális tananyag jegyzet formájában és A4 méretben kinyomtatva kétkötetes, eddig nem kiadott szakirodalmi mű, színes tartalommal, emlékül a jövőnek jelenről és múltról, ahogy a borítócímoldalon is szerepel az alábbi kéziraton.

 

Temesi G. (2018): Természetvédelmi jogi és igazgatási ismeretek. Kézirat. Első kötet: menüpontok és aloldalak (2000-4000 karakter/oldal tartalommal) 247 pp, második kötet: ppt előadások (6 dia/oldal tartalommal) 97 pp. Budapest – Pécs, 344 pp.

 

Temesi G. (2012): Természetvédelmi jogi és igazgatási ismeretek. Dialóg Campus Kiadó Budapest – Pécs, 118 pp.

szakkonyv

Az alapvetően egyetemi jegyzetnek szánt szakkönyv természetvédelmi ismereteket tanuló egyetemi hallgatók, valamint rendészeti személyek, polgári természetőrök, természetvédő civilek számára szolgálhat természetvédelmi szakjogi és igazgatási szakirodalomként. A könyv 11 fejezetet, 3 függeléket és 16 ábrát tartalmaz. Kiadására meghatározóan a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen a könyvcímmel azonos című természetvédelmi választható tantárgy oktatásának elősegítése céljából került sor változó világunkban.

 

 

     

A természetvédelmi őri intézkedések végrehajtása

Farkas Cs. S. (2008): A természetvédelmi őri intézkedések végrehajtása (Intézkedéstaktikai jegyzet). KvVM Természet- és Környezetmegőrzési Szakállamtitkárság – Rendőrtiszti Főiskola, Budapest, 102 pp.

F.CS. KönyveA természetvédelmi őrök és a polgári természetőrök felkészítéséhez és vizsgára való felkészüléséhez jegyzetként kiadott szakkönyv fő célja a természetvédelmi őrök és az őket segítő polgári természetőrök szolgálati, intézkedéstaktikai elméleti és gyakorlati felkészítésének elősegítése.

A könyv XVII fejezetből álló tartalma foglalkozik a természetvédelmi őrök jogállásával, felszerelésével, feladataival és jogosultságaival, a kényszerítő eszközökkel, az intézkedési feladatokkal és végrehajtásukkal, a jogos védelemmel, fegyvertechnikai és más szükséges ismeretekkel.

A maga nemében egyedülálló és fényképekkel illusztrált mű szolgálati használatra készült a Rendőrtiszti Főiskola és a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium együttműködése keretében. Szerkesztője: dr. Kovács Sándor.

 

 

A polgári természetőri vizsga tananyaga

Temesi G. (szerk.) (2001): A polgári természetőri vizsga tananyaga I – II. KöM, TvH, Budapest, 56 + 116 pp.

Polgari termeszetori vizsga tananyaga

Az egykori Környezetvédelmi Minisztérium kiadványa tartalmazza a polgári természetőrök számára előírt vizsga országos törzsanyagát és a vonatkozó jogszabályok kivonatát (mellékletek) a kiadáskori állapotnak megfelelően. Az I. kötet szakmai és jogi ismereteket tartalmaz, a II. kötet a jogszabályi mellékletek. A tananyag elkészítésében 10 szerző illetve összeállító működött közre.

 

Tanulmánykötetek

A KöM, illetve KvVM Természetvédelmi Hivatala tanulmánykötet sorozatának néhány kiadása (2001 – 2005, 7 – 10. kötet)

tanulmanykotet