Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


LÁBSZÁMOK

A LÁBAK SZÁMA AZ ÁLLATVILÁGBAN

A több lábon állás a biztonságos lét jelképes megfogalmazása az emberi világban. A szárazföldi illetve a szárazföldön is mozgó  állatfajoknál a négy sajátos végtaggal (2 lábbal és 2 szárnnyal) rendelkező madarak és denevérek, a lábatlan csúszómászók (lábatlan hüllők), valamint a csigák, a férgek és az egysejtűek kivételével a több (4 ... több száz) lábon állás-járás-mászás az adott.

 

Az állatok mozgásának nagy a szakirodalma és népszerűsítő internetes irodalma is, érdekes és érdeklődést kiváltó sokrétű szakterületről van szó.

 

Az egysejtűek csillóval vagy ostorral, a gyűrűsférgek kampósertéik segítségével gyűrűzően, a puhatestűek (csigák, kagylók) bőrizomtömlővel, a kígyók csúszómászó hullámmozgással, a lepkehernyók járólábakkal és toló(ál)lábakkal mozognak. A kifejlett ízeltlábúak esetében kitinből kialakult üreges, csőszerű, izmokkal összekapcsolt ízekből álló lábakkal történik a többféle formájú lábas mozgás. 90.jpgA madárfajoknál (a képen lásd a vörösbegyet, fotó: Zámbóné Miskolczi Tímea) a két láb különböző típusú (hat alaptípus létezik), ami az azokkal történő mozgáslehetőségeiket meghatározza. A láb-bőrszárny kombinációjú denevérek kivételével az emlősök négylábúak, a lábujjak végén karommal vagy patával. Négylábúak a hazai kétéltűek és a hüllőfajok egy része is.

 

A négylábúság a szárazföldi állatoknál az egyik alapvető mozgási lehetőséget adja járáshoz, futáshoz, ugráshoz, szökelléshez, osonáshoz, lopakodáshoz, sőt úszáshoz is. 20210629_161632-2.jpgKözismert a hatlábúság is az állatvilág legnépesebb osztálya, az ízeltlábúak törzsébe tartozó kifejlett szárnyas rovarok által (lásd a képen a nagy szarvasbogár hím példányát, fotó: dr. Temesi G.).

 

A legtöbb lábuk az állatvilágban az ikerszelvényes (=osztály) ezerlábúaknak (=rend) van, szelvényenként (egyes szelvények kivételével) 4 lábbal. A százlábúak (=osztály) esetében a lábpárok száma a törzsszelvényekével azonos vagy annál valamivel kevesebb.

 

A lábak nem csak a mozgást teszik lehetővé, hanem különböző mértékben a táplálkozást és az életvitelt is elősegítik. Különbséget kell tenni járóláb és végtag között nem csak a madarak, a denevérek és a rákok esetében, hanem például a rovaroknál is, amelyek egyes fajainál van például ásóláb, gyűjtőláb.

 

Az élet egyik alapja a láb, amelyek számát különböző főbb rendszertani egységeknél, a kifejlett példányokra vonatkozva és hazai faji példákkal az alábbi táblázat tartalmazza.

 

Lábszám Rendszertani egység, törzs → család Példák Megjegyzés


Ø
 
gyűrűsférgek törzse földigiliszta  
csigák családja éti csiga, pannon csiga haslábúak
lábatlangyíkfélék családja lábatlan gyík minden honos hüllőfajunk védett
kígyók alrendje parlagi vipera, haragos sikló
1 pár madarak osztálya 420 hazai madárfaj 4 végtag, 403 madárfajunk védett
denevérek rendje 28 hazai denevérfaj összenőtt láb és szárny, valamennyi denevérfajunk védett

2 pár
 
emlősök osztálya denevérek kivételével  60 hazai emlősfajunk  
teknősök rendje mocsári teknős  
gyíkok alrendje lábatlangyíkfélék kivételével 6 gyíkfajunk minden honos gyíkfajunk védett
kétéltűek osztálya  18 kétéltűfajunk minden honos kétéltűfajunk védett
3 pár hatlábúak altörzse rovarok (imágó), ugróvillások  
4 pár pókszabásúak osztálya skorpiók, pókok, atkák, kullancsok  
 medveállatkák törzse medveállatkák  
5 pár tízlábú rákok rendje folyami rák, kecskerák, kövirák többnyire 8 járóláb
7 pár szárazföldi ászkarákok alrend  ászkarákok (ászkák)  
9 pár villáscsápúak osztálya kis villáscsápú  
12 pár szövőcsévések osztálya törpe szkolopendra + csökevényes láb
15 - 181 pár *

százlábúak osztálya

barna százlábú, rinya fajok, öves szkolopendra, légyölő pókszázlábú soklábúak
15 - 375 pár *  ikerszelvényesek osztálya - ezerlábúak rendje karimás ezerlábú, vaspondrók, pamatos soklábú soklábúak

Táblázat: lábak száma az állatfajoknál (* a százlábúaknál és az ezerlábúaknál a lábszámok határértékei a különböző forrásokban eltérőek)

vaspondro.jpgA lábak száma a soklábúaknál nemcsak fajok között eltérő, de fajon belül is változhat. A vaspondrófélék (lásd a képet, fotó: dr. Temesi G.) családjában például a szelvények száma 40 feletti, de ezek száma a fajokon belül sem állandó. Egész életükön át vedlenek ugyanis és növekszik a szelvényszámuk, így a lábszámuk is.

A hazai állatvilágunkban a kiemelt természetvédelmi oltalom alatt álló szárazföldön (is) mozgó állatfajok száma 1.190, ebből védett 967 faj, fokozottan védett 176 faj, az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős 47 faj [6 hangyafaj esetében a fészkek (bolyok) a védettek]. Kerekített számarányokkal ezen kiemelt oltalom alatt álló összes fajok több mint 40 %-a a 2- és a 4-lábúak közül kerül ki, közel 55 %-át pedig a 6-lábúak jelentik.

növény- és a gombafajoknál nem létező 500.000 Ft/egyed illetve 1.000.000 Ft/egyed természetvédelmi értékkel fokozottan védett állatfajok száma 53, melyből 2 faj a kígyók, 4 faj a négylábú emlősök, 1 faj a denevérek, 46 faj pedig a madarak közé tartozik. A legvédettebbek tehát ezzel a megközelítéssel a kétlábú állatok. A soklábúak közül 1 százlábú faj védett.

A vadászható állatfajok száma 31, ebből 16 faj négylábú (emlősfaj), 15 faj kétlábú (madárfaj). 

Lehetne folytatni a sorokat, az írás célja az érdeklődés erősítése a témakör iránt. Figyelemre érdemes és egymással összefüggő szaktémák a fentiekben vázolt lábszámok (0-750 között), a különböző lábtípusok, és a lábszámoktól - lábtípusoktól függő állati mozgáslehetőségek.

2021 © Dr. Temesi Géza