Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


HÍREK 2021

Mezőőrök és hegyőrök

2021. november 6.

A Magyar Közlöny 2021. évi 196. számában jelent meg a 40/2021. (X. 28.) AM rendelet a mezőőrök és a hegyőrök szolgálati viszonyáról, amely egyben hatályon kívül helyezte a mezőőrök és a hegyőrök szolgálati viszonyáról szóló 29/1998. (IV. 30.) FM rendeletet. A témakör összefügg a természetvédelemmel nem csak az új hatályba lépett rendelet 7. §-ában foglalt kártevőriasztás, vadriasztás, és különösen az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős seregély és kárókatona állománygyérítése vonatkozásaiban, hanem a mezőőrök és a hegyőrök területi jelenléte miatt általában is. Jogszabályi feladataik, illetve lehetőségeik már úgyszintén szerepeltek a korábbi rendelet 8. §-ában. 

Egyúttal lásd a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet 4/A. §-át. Ez a szakasz tartalmazza a korlátozásokat, feltételeket, lehetőségeket kiemelt oltalom alatt álló más fajok riasztása, elejtése, gyérítése, állományszabályozása, illetve a mezőrön és a hegyőrön kívül a vadászatra jogosult és a halászati őr ez irányú tevékenysége tekintetében is. A gyakorlatban fokozottabb természetvédelmi őri ellenőrzés szükséges.

 

Vadászati idény és korlátozás változása

2021. október 23.

A Magyar Közlöny 2021. évi 194. számában jelent meg a 38/2021. (X. 21.) AM rendelet, amelynek 2. §-a módosította a 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet (a továbbiakban vhr.) 5. számú melléklet I. rész VADÁSZATI IDÉNYEK táblázat b) Apróvadfajok B:14 mezőben a NYÁRI LÚD vadászati idényét október 1-től  december 31-ig terjedő időszakról október 1-től január 31-ig terjedő időszakra. Jogalkotó így a nyári lúd vadászati idényét a vetési lúd és a nagy lilik madárfajaink vadászati idényéhez igazította.

A nyári lúd általános védelmi szintje csökkent a vadászati szabályozás változása következtében azzal is, hogy a vhr. 27/A. § (2) bekezdésében foglaltak szerint eddig nyári lúdból, vetési lúdból és nagy lilikből naponta, személyenként összesen legfeljebb 6 darab elejthetőből a nyári lúd nem lehetett több kettőnél, amely korlátozás a 6 példányon belül megszűnt, illetve a módosítással kétpéldányos korlátozás a vetési lúdra vonatkozik.  

A rendeletmódosítás mától hatályos.

 

Kormányrendelet egyes műanyagtermékek forgalomba hozataláról

2021. június 2.

A Magyar Közlöny 2021. évi 100. számában jelent meg a Kormány 301/2021. (VI. 1.) Korm. rendelete az egyes egyszer használatos, valamint egyes egyéb műanyagtermékek forgalomba hozatalának korlátozásáról.

A kormányrendelet 2021. július 1-jén, illetve a 4. § (1) bekezdése 2023. január 1-jén lép hatályba.

 

Új kormányrendelet az erdővédelmi bírságról

2021. május 19.

A Magyar Közlöny 2021. évi 091. számában jelent meg a Kormány 255/2021. (V. 18.) Korm. rendelete az erdővédelmi bírság mértékéről és kiszámításának módjáról.

A kormányrendelet a kihirdetését követő 16. napon lép hatályba. Hatályát veszti egyben az erdőgazdálkodási és erdővédelmi bírság mértékéről és kiszámításának módjáról szóló 143/2009. (VII. 6.) Korm. rendelet.

Az erdővédelmi bírság mértékét az erdészeti hatóság az Evt. 82. § (1) bekezdése szerinti erdővédelmi járulékalap (EJA) szorzataként határozza meg a kormányrendeletben előírtak szerint. 

 

Új rendelet a barlangokról

2021. április 12.

A Magyar Közlöny 2021. évi 061. számában jelent meg az agrárminiszter 17/2021. (IV. 9.) AM rendelete a barlangok látogatásának és kutatásának egyes feltételeiről, valamint a barlangok kiépítéséről és hasznosításáról.

A rendelet 2021. május 13-án lép hatályba, egyben hatályát veszti a barlangok nyilvántartásáról, a barlangok látogatásának és kutatásának egyes feltételeiről, valamint a barlangok kiépítéséről szóló 13/1998. (V. 6.) KTM rendelet. 

 

Új közigazgatási hatóság

2021. március 13.

A Magyar Közlöny 2021/40. számában jelent meg a 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről. A kormányrendelettel a Kormány közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hulladékgazdálkodási hatóságot jelölt ki a következőként.

Területi hulladékgazdálkodási hatóság a megyei kormányhivatal, amelynek illetékessége a székhelye szerinti megye, kivéve a Pest Megyei Kormányhivatalt, amelynek illetékessége Pest megyére és Budapest főváros területére terjed ki.

Országos hulladékgazdálkodási hatóság a Pest Megyei Kormányhivatal.

Minisztériumi hulladékgazdálkodási hatóság a hulladékgazdálkodásért felelős miniszter által kijelölt szervezeti egység, amely ellátja a hulladékgazdálkodási igazgatási feladatokat.

A kormányrendelet előírja a hulladékgazdálkodási hatóság feladatait és 2021. március 16-án [a 3. § (2) bekezdés b) pont március 28-án] lép hatályba.

 

Agrártámogatási rendszer

2021. január

Az agrár magyarul „mezőgazdasági”-t jelent, a mezőgazdaság pedig a növénytermesztést és az állattenyésztést (haszonállattartást) foglalja magába. Magyarország területének több mint 57 %-a mezőgazdasági terület, amely 80 % feletti arányban szántó művelési ágba tartozik.

20210205_104735-2.jpgAz agrártámogatási rendszer reformja szükséges az agrárkörnyezet sokféleségének fejlesztése céljából is. A mezőgazdasági területek szegélytérségeiben a természeti értékek (őshonos cserjék és lágyszárúak, vad, őshonos rovarvilág és puhatestűek), kiemelten a védett természeti értékek, valamint a háziméh, az élőhelyek és a biológiai sokféleség jelenleginél lényegesen hatékonyabb védelme a gazdaság jövőjének is a feltétele.

Kérjük a természetvédelemért is felelős Agrárminisztériumot a megfelelő intézkedésekre.

Országos Természetőr Társaság