Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


HÍREK 2013

Változó idők, változó szervezet

2013.12.20.

Az új év új hatósági szervezetet hoz a környezetvédelem, természetvédelem és vízügy területén. A történelem ismételgeti önmagát. Korábbi számtalan szervezeti változás után 2005-höz hasonlóan vízválasztó év lesz 2014 is. Az alábbi első változást továbbiak is követhetik.

Minisztériumi szinten a vízügyi ágazat a Belügyminisztériumhoz kerül. A részben közigazgatási határokhoz, részben vízgyűjtőkre rendezett regionális jellegű hatóságok, a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségek (KTVF-ek) feladat- és hatásköréből kikerül a vízügy. Az új környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőségek (KTF-ek) illetékességi területe azonban egyelőre marad az alapvetően vízügyre kialakított.

Két kormányrendelet rendezi a kérdést:
481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről;
482/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről.

A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletet hatályát veszti.

Dr. Temesi Géza

 

Viperaveszély!

2013.10.16.

Magyarországon minden hüllő természetvédelmi oltalom alatt áll, 10 hüllőfaj védett, 5 faj pedig fokozottan védett. A fokozottan védettek közé tartozik két gyíkfaj mellett a haragos sikló, a keresztes vipera és a parlagi vipera, utóbbi 1.000.000 Ft/egyed pénzben kifejezett (természetvédelmi) értékkel!

A haragos sikló csak haragos, a két vipera azonbanmérges, és veszélyes lehet. Tanulságul szolgálhat új tagtársunk, dr. Kiss Szabolcs esete a keresztes viperával, átadjuk neki (a szó helyett) a sorokat.

Egy fülledt nyári holdvilágos éjszaka történt a somogy megyei kisfaluban, Őrtilosban, ahol egy babos vaddisznót ejtettem el. A rálövés helyének megjelölését követően hosszan kerestük a nyomokat, de nem találtuk. Segítséget kértem a helyi vadásztársaságtól, majd meg is találtuk a keresett nyomot, amely az erdőbe vezetett a vizes árok irányába. Haladtunk a sűrűben, amikor egyszer csak szúrást éreztem a jobb lábszáramon, melyet a vad felkutatása során érzett izgalmam tompított. A vaddisznót végül megtaláltuk, az utolsó falat elhelyezése, majd a töret átadását követően felbontottuk és beszállítottuk.

Másnap hazautaztam, majd rosszul lettem (szédülés, émelygés, hidegrázás, látászavar voltak a tünetek, majd eszméletvesztés következett). Csak a kórházban később derült ki, hogy keresztes vipera mart meg.

Az esetnek több tanulsága is van. Az első, hogy magas szárú bakancs, vagy csizma nélkül ne járjuk az erdőt, mint ahogy én akkor tettem. A másik: nem véletlenül hangoztatják folyamatosan, hogy naponta 2 – 3 liter vizet kell fogyasztani. A kevés vízivás ugyanis azt eredményezi, hogy a vér besűrűsödik, balesetet vagy mérgezést követően vérrög keletkezhet, ami súlyos esetben halált is okozhat.

Az eset azt jelzi, hogy Somogyország ezen részében is jelen van ez a fokozottan védett állat, amelyet megzavarhattam élőhelyén, és amelynek környezetében egyébként az egyik természetes ellenségét ejtettem el.

Kiss Szabolcs

 

„Itt van az ősz, itt van újra”

2013.09.21.

Eljött az ősz, talán a leghangulatosabb és a legnyugodtabbnak tartott évszakunk. Időjárási szélsőségek, anomáliák azonban ekkor is vannak. Tíz éve feljegyeztem, hogy október 24-én havazás volt, a fák és a cserjék még lombosak voltak, ezért hótörések fordultak elő. Vagy például harminc éve, november 27-én, 1992-ben pedig december 14-én este Budapesten erős villámlás és mennydörgés volt.

Sokszínűség, lombhullás, őszi madárvonulás. A vegetációs időszak végeztével hidegre készül, majd alszik a természet, a növényvilág (a flóra). Szüret van, beérik a vadgyümölcs is, jellemzőek az erdei kirándulások.

Az erdőgazdálkodásban az őszi erdősítéseket végzik és a fakitermelések időszaka kezdődik, a vadgazdálkodásban pedig folyik a legtöbb vad vadászata. A természet (védett természeti területek, Natura 2000 területek, erdők, vadászterületek, halgazdálkodási vízterületek) őrzése terén nagyon sok a feladat az őszi évszakban. A védett természeti értékek és területek zavarása, veszélyeztetése, károsítása, az orvvadászat és az orvhalászat, a fa és más erdei termékek lopása, az erdei haszonvételek jogosulatlan gyakorlása a legjellemzőbb őrszolgálati problémák.

Segítsük ezért a természetvédelmi őrök, az erdészek, a hivatásos vadászok és a halászati őrök őrzési feladatellátását azzal, hogy jelezzük az észlelt természetet károsító és jogsértő cselekményeket!

Dr. Temesi Géza

 

TeSzedd! – önkéntesen a tiszta Magyarországért

2013.09.15.

Szeptember 14-én került megszervezésre a TeSzedd! országos akció.
A hulladék, a szemét potenciális veszélyforrás! Erdők szegélyén, utak mentén, települések és vizek mellett, kirándulóhelyeken felelőtlen emberek illegálisan és országosan óriási mennyiségben hulladékot, szemetet raknak ki, helyeznek el, szennyezik a területet, nem kímélve még a védett, sőt a fokozottan védett természeti területeket sem.

A szemetelés, az engedély nélküli, nem a kijelölt helyen történő hulladék lerakás, a szennyezés jogsértő, törvénybe ütköző, büntetendő cselekmény.

Nézzünk néhány törvényi szabályozást!
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (Szabstv.) 187. § (1) bekezdés b) pontja – természeti és védett természeti területen, Natura 2000 területen a szemetelés, a szennyezés természetvédelmi szabálysértés.
Szabstv. 196. § (2) bekezdés – köztisztasági szabálysértés.
Szabstv. 245. § (1) bekezdés – vízszennyezés szabálysértése.

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Btk.) 241. § (1) bekezdése – környezetkárosítás bűncselekménye (bűntett, gondatlanság esetén vétség).
Btk. 248. § (1) bekezdés –
hulladékgazdálkodás rendjének megsértése bűncselekménye (bűntett, gondatlanság esetén vétség).

A környezettudatosságra nevelés, a példamutatás, a szemétgyűjtés mellett szankcionálni, bírságolni, büntetni kell a jogsértőket, ami a hatóságok feladata!

Dr. Temesi Géza

 

Módosították az erdőtörvényt!

2013.09.07.

Június 21-től hatályos az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (Etv.) erdő látogatására vonatkozó módosítása.

A módosítást lovas és kerékpáros érdekkörök kezdeményezték! Ennek eredményeként az Etv.91. § (1)bekezdése szerint:

az erdőben annak rendeltetésétől függetlenül üdülés, sportolás és kirándulás céljából gyalogosan, emberi erővel hajtott kerékpárral, lóval, valamint az erdészeti feltáró hálózat részein sport vagy turisztikai célú, lóval vontatott járművel bárki saját felelősségére ott tartózkodhat, amit az erdőgazdálkodó tűrni köteles, kivéve, ha más jogszabály azt korlátozza, vagy az arra jogosult a látogatás korlátozását az e törvényben foglaltak alapján elrendelte. Részleteiben lásd Etv. 91 – 96. §!

Dr. Temesi Géza

 

Új Büntető Törvénykönyv

2013.08.30.

2013. július 1-jén hatályba lépett az új Btk., a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény.

Az új törvény szerint az orvvadászat és az orvhalászat bűncselekmény.
A természetkárosítás (Btk. 242 – 243. §) mellett a természet védelmével összefüggő további bűncselekmények az orvvadászaton (Btk. 245. §) és az orvhalászaton (Btk. 246. §) kívül a környezetkárosítás (Btk. 241. §), az állatkínzás (Btk. 244. §), a hulladékgazdálkodás rendjének megsértése (Btk. 248. §), valamint a természettel összefüggő vagyon elleni bűncselekmények (lopás, rongálás, hanyag kezelés!!! – XXXVI. fejezet) is.

Dr. Temesi Géza

 

Új halászati törvény

2013.08.27.

Szeptember 1-jén hatályba lép a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény, és hatályát veszti a halászatról és a horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény.

A 140 ezer hektárnyi vízterületeinken nagyon sok az illegális halfogás, az utóbbi évtizedben csökkent a halmennyiség. Nemzetközi viszonylatban is halászati reformra van egyébként szükség a tengerek túlhalászása ellen. Az Európai Unióban vizekben az egyik leggazdagabb ország vagyunk. A hatályba lépő törvény alapján a halgazdálkodási jog alapvetően állami, és már nem a víz tulajdonjogának elválaszthatatlan része a halászati (az új törvény szerint halgazdálkodási) jog.

Dr. Temesi Géza

 

A természetvédelem éve

2013.08.22.

2014 A TERMÉSZETVÉDELEM ÉVE lesz

Kezdeményezés történt arra, hogy Herman Ottó ornitológus, természetvizsgáló polihisztor halálának 100 éves évfordulójára 2014 legyen a TERMÉSZETVÉDELEM ÉVE. Ebből az alkalomból szeretnék meghívni hazánkba a természet- és a környezetvédelem ügyének nagy támogatóját és szószólóját, Ferenc pápát.  A pápa, aki megválasztásakor Szent Ferenc nevét vette fel, elfogadta a meghívást, látogatása azonban 2016-ban várható.

Assisi Szent Ferenc a természet védőszentje. Gergely pápa avatta szentté, II. János Pál pápa pedig a természetvédelem égi szószólójának nevezte. Szent Ferenc alapította meg a Ferences Rendet. 1226. október 3-án halt meg, 1931 óta az állatok világnapját Szent Ferenc emléknapján, október 4-én ünneplik.

Dr. Temesi Géza

 

NATURA 2000

2013.08.22

NATURA 2000 TERÜLETEK

Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 4. §-a alapján a Natura 2000 terület fenntartási tervének elkészítése során egyeztetni kell az alapszabály (alapító okirat) szerint környezet- és természetvédelmi célra alakult társadalmi szervezetekkel.

Nagyon fontos számunkra a Magyarország területének több mint 21 %-át kitevő Natura 2000 területek megőrzése, védelme. A 21 %-ból mintegy 8,5 %  védett természeti terület – amelyekre természetvédelmi kezelési terv készül -, de így is marad az ország területének csaknem 13 %-a, ami még mindig igen jelentős!

Tudni kell azonban, hogy a Natura 2000 fenntartási terv nem kötelező erejű, mint a természetvédelmi kezelési terv, hanem a kezelésre vonatkozó javaslatokat, és azok megvalósításának eszközeit tartalmazza.

Dr. Temesi Géza