Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


KÖZHÍREK 2021

2021.04.08

A NEMZETI PARK NEM TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLET

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvényben és a vonatkozó további jogszabályokban foglaltak alapján a nemzeti park és a természetvédelmi terület mellérendelt fogalmak, mellérendelt védett természeti területi kategóriák.

A természetvédelmi terület nem gyűjtőfogalom; a nemzeti park (NP), a tájvédelmi körzet (TK), a természetvédelmi terület (TT) és a természeti emlék (TE) gyűjtőfogalma vagy helyettesítő megnevezése a védett természeti terület. A Natura 2000 terület és a védett természeti területek között lehet és van átfedés, a védett természeti területi alapkategóriák (NP, TK, TT, TE) között azonban az nem lehetséges.

Tisztelt Hírközlők és kommunikáció!

NP  természetvédelmi terület  NP és TT = védett természeti terület

Kelt 2021 nyarán

GOMBASZEZON - KIÉ A GOMBA?

A vadon termő nem védett gomba a termőterület tulajdonosának a tulajdonát képezi, a védett gomba pedig állami tulajdon.

A tulajdonjog a legteljesebb dologi jog, a legfőbb hatalom a dolog fölött. Magában foglalja a birtoklás, a használat, a hasznosítás (gyümölcsöztetés), hasznok szedése, birtokvédelem, rendelkezés stb. jogát [lásd 2013. évi V. törvény (Ptk.), Ötödik Könyv]. Van állami tulajdon, helyi önkormányzati tulajdon, magántulajdon, közösségi tulajdon. Az állami erdő, az állami mező stb. mellett a védett természeti érték (növény, állat, gomba, ásvány, barlang) és a vad is állami tulajdon, az államot pedig a tulajdonosi joggyakorló, illetve a vagyonkezelő jeleníti meg ebben a vonatkozásban.

fly-agaric-1006896_1280.jpgA képen látható mesegomba mérgező.

Meghatározó szempont a természeti érték előfordulási területének a természetvédelmi oltalma (általános védelem vagy kiemelt oltalom). Védett természeti területre a Tvt. III. Része állapít meg törvényi előírásokat, korlátozásokat, tilalmakat. Védett természeti területen a nem védett természeti érték gyűjtésére is természetvédelmi hatósági engedély kell, aztán jön a tulajdon kérdése. Lehetséges azonban kivétel. A védett természeti terület természetvédelmi kezelési terve ugyanis meghatározhatja a folytatható gyűjtés feltételeit, amelyek teljesítése a hatósági engedély beszerzése alól mentesít.

További kivétel, hogy 100 %-ban állami tulajdonú erdőben egyéni szükségletre szabad nem védett gombát szedni, de csak nem védett területen. Így saját szükségletre (de nem a piacra) gyűjtésre marad a hazai erdők valamivel több mint egyharmada, az ország területének mintegy 7,5 %-a.

Legális a nem védett gomba gyűjtése, szedése akkor is, ha az a terület tulajdonosának, vagyonkezelőjének, jogszerű használójának az írásbeli hozzájárulásával történik, aminek a konkrét gazdálkodási szabályozásnak megfelelő ára van.

Védett gomba gyűjtéséhez a lemezes tinórutól a császárgalócáig mindenütt természetvédelmi hatósági engedély szükséges.

A jogszabályok nem ismerete, a tudatlanság, az internetes közvetve vagy közvetlenül félrevezető információk senkit nem mentesítenek a felelősség alól. A gombaszedés, gombagyűjtés gyakran jogsértő cselekmény, egyszerűen szólva lopás, de védett gomba esetében még súlyosabb a helyzet.

Fentiek vonatkoznak virág, gyógynövény, vadgyümölcs gyűjtésére is.

2021. június 

FA • FAFAJ • FAFAJTA

Sok a téves megnevezés a világhálón, és szakmai körökben is pongyolaságból keverik a fa és a fafaj megnevezést.

A FA fás szárú és csúcsközeli szárelágazású növény egyedét jelenti, amely fejlett alakban törzzsel és koronával rendelkezik Példa: erdőben, mezőn, kertben vagy másutt álló faegyed, amelynek a faját lehet nevesíteni. 2019-ben az év európai fája (=faegyede) a pécsi havihegyi mandulafa, 2017-ben az év (hazai) fája (=faegyede) a zengővárkonyi szelídgesztenye volt. Mindkét esetben 1-1 fáról, faegyedről van szó.

A fa megnevezés a faanyag rövidített alakja is (pl. fából készült bútor).

A FAFAJ fának, azaz csúcsközeli szárelágazású fás szárú növénynek a faja (pl. kocsányos tölgy, fekete nyár). A faj fogalmát lásd a vonatkozó szakirodalomban. 2021-ben az év fafaja a lisztes berkenye.

A FAFAJTA ember által mesterséges keresztezéssel vagy szelekcióval nemesített csúcsközeli szárelágazású fás szárú kultúrnövény (pl. nemesnyár fajták).

2021. április

20170223_160329-2.jpgA képen fehér fagyöngytől szenvedő, a nyárak nemzetségéhez tartozó fa látható, amely nemzetségnek fafajai és fafajtái egyaránt vannak.

ESZMEISÉG • SZIGOR • EGYED

Bottal avatottak állnak az eszmeiség és a szigor talaján, a sajtó pedig kidobol, de tévelyegnek 2021-ben is. A természetvédelemben nincs eszmei érték! A védett fajok egyedeinek pénzben kifejezett értéke természetvédelmi érték, nem eszmei, hanem jogszabályban meghatározott tényleges érték valóságos magyar forintban (Ft, HUF) megállapítva. Kötelező alapul szolgál a természetvédelmi érték a konkrét természeti értékkel elkövetett jogsértés súlyának és a károkozás mértékének a megállapításához. Szigorúan védett faj sincs, de van fokozottan védett, 100.000 Ft/egyed természetvédelmi értéktől növényfajok esetében 250.000 Ft/egyed, állatfajok esetében pedig 1.000.000 Ft/egyed természetvédelmi értékig. A védett növény- és állatfajok felső természetvédelmi értékhatára 50.000 Ft/egyed, a védett gombafajoké 10.000 Ft/termőtest.

20210110_172227-2.jpgA természetvédelmi érték alsó határa a védett növény-, gomba- és állatfajok esetében 5.000 Ft/egyed* (gombáknál Ft/termőtest). Ilyen alacsony természetvédelmi értékű az összes védett (nem fokozottan védett) fajok több mint egyharmada.

Az egyed az élő szervezet valamennyi fejlődési szakaszát, alakját, állapotát, bármely felismerhető részét és származékát jelenti. Származék alatt értendő az elpusztult élőlény, annak bármely része, valamint az abból készült vagy abból származó összetevőt tartalmazó termék vagy készítmény.

* Kivétel az éti csiga 2.000 Ft/egyed természetvédelmi értékkel.

2021. február

KUTYÁUL ÉRZIK MAGUKAT

r1--2-.jpgA kutyafélék rendszertani családjából három vadon élő hazai faj állatcsaládjai kutyául érzik magukat az embertől.

Az aranysakál (Canis aureus), a nyestkutya (Nyctereutes procyonoides) és a róka (Vulpes vulpes) vadászható apróvad egész éves vadászati idényekkel.

Ennél több védelmet érdemelnének! Az aranysakál a nádi farkas, a nyestkutya nemének egyetlen élő faja, a róka szanitéc.  

Kelt 2020/21 telén